<![CDATA[Sova3D Oy - Uutisia]]>Mon, 01 Apr 2024 05:05:27 +0300Weebly<![CDATA[Rakennusvalvonta ja kaupunkimallit]]>Mon, 15 Mar 2021 08:21:23 GMThttp://sova3d.fi/uutisia/rakennusvalvonta-ja-kaupunkimallitSova3D Oy on jo vuosia osallistunut kaupunkimallien hyödyntämiseen osana rakennusvalvontaprosessia. Sova3D Oy:n Petri Kokko kirjoitti aiheesta yleisen blogin Kirahub-ympäristöön. Käy lukemassa blogi-teksti täältä: https://kirahub.org/rakennusvalvonta-paikkatiedon-ja-kaupunkimittauksen-paras-kaveri/
​(Tai klikkaa allaolevaa kuvaa). 

]]>
<![CDATA[Sova3D:n Kunta3D käytössä järvenpäässä]]>Tue, 15 Dec 2020 22:00:00 GMThttp://sova3d.fi/uutisia/sova3d-uusi-toimipisteJarvenpaa.kunta3d.fi- ratkaisua käytetään YIT:n vetämässä Bulevardikorttelihankkeessa, jonka suunnittelijana toimii Aihio Arkkitehdit Oy.  Ratkaisusta kirjoitettiin artikkeli Helsingin Sanomien liitteessä. Linkki artikkeliin.
]]>
<![CDATA[Arkkitehtuurikilpailut ja kaavoitus internetissä]]>Tue, 27 Jun 2017 12:11:23 GMThttp://sova3d.fi/uutisia/arkkitehtuurikilpailut-ja-kaavoitus-internetissaSova3D Oy toimitti 3D-ratkaisun Hyvinkään Sveitsin arkkitehtuurikilpailun toteuttamiseen Internetissä. Projekti oli osa hallituksen KIRAdigi-kärkihanketta. Ratkaisu on hyödynnettävissä jatkossa myös muissa arkkitehtuurikilpailuissa. 
Projekti koostui neljästä vaiheesta: 
  1. Lähtötiedon tuottaminen kilpailun alustaksi
  2. Kilpailuvaihe, jossa kilpailjat hyödynsivät palvelua ehdotusten tekemisessä
  3. Tuomarointivaihe, jossa tuomaristo ja kansalaiset arvioivat ja kommentoivat ehdotuksia
  4. Julkaisu ja kaavoituksen pohja

​1. Lähtötiedon tuottaminen
Lähtötieto tuotettin yksinkertaisella UAV-kopterilla kuvaamalla kilpailualue syksyllä 2016. Valokuvista tuotettiin fotogrametrisella menetelmällä rgb-värjätty pistepilvi. Kuvauksen ja pistepilven tuotti Sova3D Oy:n kumppanina 3point Oy. Aineisto georeferoitiin ja sijoitettiin maantieteellisesti oikeaan kohtaan. 
Kaupungin ympäristömallia myös laajennettiin Maanmittauslaitoksen pistepilviaineistoa hyödyntäen. Työssä käytettiin Terrasolid Oy:n ohjelmistoa, joka tuotti automaattisesti LOD 2 rakennukset ympäristöstä. 
Sova3D Oy tuotti ratkaisusta yksinkertaistetun WEB-käyttöliittymän Hyvinkään kaupungille. Käyttöliittymään jätettiin vain oleelliset työkalut. (Lähtötiedon kerääminen oli myös osa viereisen hotellihankkeen kehittämistä, eikä siltäosin kuulunut osaksi KIRAdigi-hankkeeseen).
2. Kilpailuvaihe
Kilpailuun oli ilmoittautunut 4 arkkitehtitoimistoa, joille kaikille luotiin oma eristetty toimintaympäristö oman ehdotuksen sovittamiseksi kilpailualueelle. Kilpailijat tuottivat omat suunnitelmat omalla CAD-järjestelmällään ja tallensivat aineistot OBJ-muotoon. OBJ-formaatti on avoin geometriaformaatti, jonka avulla myös tekstuurit voidaan siirtää osaksi ehdotusta. Kaikki kilpailijat onnistuivat sijoittamaan aineistot itsenäisesti kyhyen koulutuksen jälkeen suunnitelmiin. Osalla oli OBJ-mallin optimoinnin kanssa ongelmia, mutta saatiin ratkaistua ohjelmoimalla muutoksia palveluun.
3. Tuomarointi- ja kansalaisten kommentointi
Kaikki neljä ehdotusta saatiin anonyymisti esille ja tuomaristo sekä kansalaiset pääsivät tutustumaan ehdotuksiin kilpailuajan umpeuduttua. Hyvinkään kaupunki teki perinteisen web-sivun, josta oli linkki jokaisen kilpailuehdotuksen 3D esitykseen.  Kansalaisille luotiin "nastajuttu" kommentointityökalu, jolla jokaiseen ehdotukseen kansalaiset pystyivät sijoittamaan kommentteja ja peukuttamaan toisten antamia komentteja. Kommentit moderotiin ennen julkaisua. Hyvinkään kaupungin kilpailusihteerille tuotettiin myös perinteisempi "kyselylomake", jonka vastukset kerättiin tietokantaan ja raportoitiin. Kansalaisten "nastat" saa päälle/pois itse kilpailuehdotuksista. 
4. Julkaisu ja kaavoituksen pohja
Kilpailu tuotti hyvän ratkaisun kaavatyön pohjaksi, jonka oli tehnyt arkkitehtitoimisto Anttila & Rusanen. Internet pohjainen 3D ratkaisu koettiin erittäin onnistuneeksi tavaksi toteuttaa kilpailu, erityisesti vuorovaikutuksen kautta saatiin paljon kommentteja kansalaisilta. Kilpailijat saivat 3D lähtötiedosta paremman käsityksen kilpailualueesta. Kilpailijat myös kertoivat joutuvansa tarkemmin suunnittelemaan kohteet, koska tämä ratkaisu mahdollistaa vapaan liikkumisen kaikkialla suunnitelmissa. 
Jatko
Sova3D Oy tarjoaa ratkaisua kaikkien vastaavien arkkitehtuurikilpailujen alustaksi. Koska ratkaisu on jo toteutettu, hintakin on nyt hyvin kohtuullinen.  Sama ratkaisu toimii pienin muutoksin myös kaikkien kaavaprojektien julkaisussa ja kansalaispalautteen keräämisessä. Silloin voidaan palautekanavaa vielä laajentaa chat-laajennuksella, jolloin kaavoittajan edustaja voi olla paikalla ja esitellä projektia omalta nettiselaimelta kaikille halukkaille paikalle tulleille. 
Myös lähtötiedon mittausta voidaan tuottaa yhdessä Sova3D Oy:n yhteistyökumppaneiden kanssa. Kesä onkin parasta kuvausaikaa tulevien hankkeiden tallentamiseen. Lisätietoa: www.sova3d.fi

Picture
Kuvakaappaus nettiselaimesta Anttila&Rusasen voittaneesta ehdotuksesta.
]]>
<![CDATA[Rakennusvalvonta ja 3d]]>Mon, 27 Mar 2017 11:20:49 GMThttp://sova3d.fi/uutisia/rakennusvalvonta-ja-3dRakennusvalvonnan kolmasulottuvuus on nyt myös mahdollista Suomessa. 
Sova3D - laajennus on julkaistu Lupapiste.fi- sähköisen rakennusvalvonnan osana. Kunnille käyttöönotto on tehty helpoksi. Vain yksi soitto ja laajennus on käytettävissä. Suora kustannus kunnalle on 3900 €.
Suunnittelijat voivat ladata tämän jälkeen IFC-mallin järjestelmään suoraan 3d tontille ja rakennusvalvonta, sekä muut hankkeen osapuolet pääsevät vapaati liikkumaan 3d suunnitelmassa. Itseasiassa suunnittelijat voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään laajennetun chat-käyttöliittymän avulla.
Kuvassa suunnittelija on ladannut 3D aineiston, johon voidaan tutustua selaimella osana 3D kaupunkimallia. Pohjalle on ladattu ajantasa-asemakaava suoraan kaupungin rajapintapalvelusta. Varjostusta voidaan tutkia eri vuoden-ja kellonaikaan, joka on tärkeää arvoitaessa rakennuksen vaikutusta naapurustoon. 
Keskusteluikkunaan kirjoitetut kommentit ovat samantien näkyvissä myös Lupapiste.fi-palvelussa. 
(Erillinen chat-ikkuna on taasen reaaliaikaista vuorovaikutusta varten tehty laajennus). 
]]>